Keuruun Latu ry:n syyskokous 14.11.

6.11.2019

Tervetuloa Keuruun Latu ry:n syyskokoukseen ja samalla kesäkauden päättäjäisiin 14.11. klo 18. Paikkana Viikinlahden Campuksella ent. Sotilaskodissa. Kokouksen asialistalla sääntömääräisten asioiden lisäksi yhdistyksen sääntöuudistus. Tervetuloa!

Syyskokouken esityslistalla on Keuruun Latu ry:n uusien sääntöjen hyväksyminen. Sääntöuudistus vaatii 2 käsittelykertaa. Toisen kerran sääntöjä käsitellään Kevätkokouksessa huhtikuussa 2020. 

Taustaa
Säännöt määrittelevät yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan. Suomen Latu tarjoaa jäsenyhdistyksilleen niin sanotut mallisäännöt, jotka yhdistyksen on helppoa ja edullista ottaa käyttöön. Edellinen päivitys mallisääntöihin on 20 vuoden takaa ja sen jälkeen yhdistyslaki ja moni muu asia on muuttunut.
Tässä ohjeita, miten uudet säännöt saadaan käyttöön:


1. Kuinka sääntömuutos käsitellään yhdistyksessä?
Sääntömuutos täytyy hyväksyä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Riippuen siitä, mitä yhdistyksen nykyisissä säännöissä sanotaan sääntöjen muuttamisesta, päätös pitää tehdä Keuruulla kahdessa peräkkäisessä kokouksessa. Vähintään ¾ enemmistön tulee kannattaa muutosta.
Jotta sääntömuutos voidaan käsitellä yhdistyksen kokouksessa, se on mainittava kokouskutsussa. Sääntöehdotus on hyvä olla nähtävillä jäsenistöllä jo ennen kokousta. Sääntömuutosta varten voidaan kutsua koolle myös ylimääräinen yhdistyksen kokous, asiaa ei ole siis pakko käsitellä vuosikokouksessa.


2. Yksi vai kaksi vuosikokousta?
Mallisäännöistä on kaksi versiota: yhden ja kahden vuosikokouksen malli. Jokainen yhdistys voi valita, kumman mallin ottaa käyttöön. Yhden kokouksen malli on byrokratialtaan kevyempi, kun yhdistyksen kokouksia tarvitsee järjestää vain kerran vuodessa. Yhden kokouksen mallissa vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa ja valittavan hallituksen kausi kestää vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen. Vuosikokouksessa käsitellään sekä tilinpäätös että seuraavan vuoden jäsenmaksut, talousarvio ja toimintasuunnitelma.


3. Mahdollisuus vaihtaa yhdistyksen nimeä
Kun yhdistys ottaa uudet mallisäännöt käyttöön, samalla on mahdollisuus muuttaa yhdistyksen nimeä. Mallisäännöissä on avoimena kohta yhdistyksen nimi ja kotipaikka, jotka täytetään tehtäessä ilmoitusta Patentti- ja rekisterihallitukselle, PRH:lle. Ainakin jos keskustelua nimenmuutoksesta on käyty, niin kannattaa harkita nimen muuttamista tässä yhteydessä, koska siitä ei tule lisämaksua yhdistykselle. Nimenmuutoshan on aina myös sääntömuutos.


4. Kuinka sääntömuutosilmoitus tehdään PRH:lle?
Kun sääntömuutos on käsitelty yhdistyksessä, tehdään ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle. Heillä on käytössä Liittokaista-niminen palvelu, missä mallisäännöt saa helposti otettua käyttöön. Liittokaistaa käytettäessä yhdistykseltä veloitetaan sääntöjen muuttamisesta vain 35 euron maksu ja säännöt saadaan käyttöön kahden viikon kuluessa sähköisen ilmoituksen jättämisestä. 


5. Voiko mallisääntöjä muokata?
Mikäli jäsenyhdistys haluaa, se voi myös ottaa mallisäännöt pohjaksi ja tehdä niihin haluamiaan muutoksia. Tässä tapauksessa säännöt käsitellään PRH:ssa normaaliin tapaan, eli PRH tarkistaa säännöt, voi vaatia niihin muutoksia ja veloittaa normaalin tarkastusmaksun.


Syyskokoukselle esitetään, että Keuruun Latu ry:n uudet säännöt hyväksytään liitteen mukaisina. Toinen käsittelykerta on kevätkokouksessa 2020.

Liitteet